Dự

.. Tăng cường tốt, họ là một đội hàng đầu, và có Laivan trong đội. Đây sẽ là hai trò chơi rất thú vị. Chúng tôi rất mong chờ điều đó. " "Tôi rất thận trọng về chiến thắng của Bilson. Tất nhiên...

.. Tăng cường tốt, họ là một đội hàng đầu, và có Laivan trong đội. Đây sẽ là hai trò chơi rất thú vị. Chúng tôi rất mong chờ điều đó. "

"Tôi rất thận trọng về chiến thắng của Bilson. Tất nhiên chúng tôi là người nóng nhất, nhưng điều này không dễ dàng. Chúng tôi mong chờ trò chơi. Các bạn của chúng tôi sẽ phải ra ngoài trong mỗi trò chơi."

"Chúng tôi luôn muốn cạnh tranh trong các cuộc thi hàng đầu, và tất nhiên chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng mọi trò chơi. Đây không phải là một nhóm đơn giản. Sức mạnh của mỗi đội rất mạnh. Nhưng chúng tôi mong chờ điều đó."

[ 123]

] (Ivan)

为您推荐