Dự Boán Bóng Đáá

. 5 Các trò chơi thực địa vẫn bất bại và trạng thái hiện tại ổn định; 3. Người chơi: 垣 垣 (6 bàn), Gong da Sheng (4 bàn) và Fukuda Shake (2 bàn thắng và 6 hỗ trợ) thực hiện tốt nhất; 4. Dữ liệu: Gầ...

. 5 Các trò chơi thực địa vẫn bất bại và trạng thái hiện tại ổn định; 3. Người chơi: 垣 垣 (6 bàn), Gong da Sheng (4 bàn) và Fukuda Shake (2 bàn thắng và 6 hỗ trợ) thực hiện tốt nhất; 4. Dữ liệu: Gần đây cả 3 sự kiện đã giành được dữ liệu và khả năng giành được dữ liệu là tốt; 5. Hiệu quả: trung bình 7,6 cú sút được sử dụng trong mỗi mục tiêu. . II (18 trận, 1 bàn, 4 hỗ trợ) cơ bắp chân vắng mặt. . Thứ 3 trong Liên đoàn nghề nghiệp hàng ngày; 3. Góc: Hai trò chơi cuối cùng đã tạo ra 4,5 cú đá góc; . ]

为您推荐