dự oán xđ số wap

. Trong tỷ lệ số bóng màu đỏ hiện tại là 2: 4, tỷ lệ ba vùng là 3: 1: 2 và tỷ lệ khớp nối lạ là 3: 3. Về hình thức, các quả bóng màu đỏ được mở trong hai nhóm 04 05 và 30 31 trong số này; quả bón...

. Trong tỷ lệ số bóng màu đỏ hiện tại là 2: 4, tỷ lệ ba vùng là 3: 1: 2 và tỷ lệ khớp nối lạ là 3: 3. Về hình thức, các quả bóng màu đỏ được mở trong hai nhóm 04 05 và 30 31 trong số này; quả bóng màu xanh chỉ bị rò rỉ 3.

Phân tích định vị bóng đỏ:

Phạm vi biến động trong tháng qua là 1-21, trong đó số giải thưởng dưới 6 8; 7 tỷ lệ cược xuất hiện và 5 xảy ra. 22 12 số giải thưởng đã được mở ra; 5 tỷ lệ cược xuất hiện trong các số lẻ và 7 xảy ra. 05 đã được mở trong giai đoạn trước. Thời kỳ. Phạm vi biến động là 13-29, trong đó 9 giải thưởng dưới 23 được phát hành; 7 tỷ lệ cược xuất hiện và 5 lần xảy ra trong giai đoạn trước. Trong tháng qua, phạm vi biến động là 19-31, và 8 trong số đó ít hơn 28; 8 trong số các số lẻ xuất hiện và đôi khi 4 xuất hiện. . Tài liệu tham khảo được đề xuất: 24. . ]

Phạm vi biến động của Blue Ball trong gần một tháng là 2-15, trong đó 6 giải thưởng lớn chiếm 50%và kèn chiếm 50%; Mei, số cuối cùng của 14

. , 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07 , 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07 , 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07. 09、10、11、14、19、20、21、22、24、25、27 ]

精选 6+1 推荐 03、09、10 14, 17, 24+05

Các chuyên gia trên đang ở đây!]

为您推荐