90Live

. . . Lyvan, người vừa chuyển từ Bayern vào mùa hè này, sẽ phải đối mặt với những thách thức của các đồng đội cũ. Mueller nói trên các trang web mạng xã hội: "Ông Lewangoalski (Driver Driver), chúng tôi sẽ...

. . .

Lyvan, người vừa chuyển từ Bayern vào mùa hè này, sẽ phải đối mặt với những thách thức của các đồng đội cũ. Mueller nói trên các trang web mạng xã hội: "Ông Lewangoalski (Driver Driver), chúng tôi sẽ sớm gặp nhau ở Munich, chúng tôi hãy chào đón mùa giải mới của Champions League. Chúng ta có thể gặp Laiwan sớm như vậy, điều đó cũng tốt. "

Harrandes đã sớm gặp gia đình đồng cũ. Manchester City và Dortmund, Sevilla và Copenhagen được chia thành một nhóm. Harland vừa chuyển từ Dortmund đến Manchester City vào mùa hè này. . [[[

Ngoài ra, Dimeria, người vừa chuyển từ Paris sang Juventus vào mùa hè này, cũng sẽ chơi với các đồng đội cũ như Messi. Juventus và Paris, Paris, Benfica và Haifa Maca được chia thành một nhóm.

(IVAN)

为您推荐